Welcome to Aušra Sports Club !

Aušra Sports Club was formed in 1955 as the sporting arm of the Resurrection Parish. The Club was organized to provide a quality sport activity experience for children and adults of Lithuanian descent. Athletes who have learned and played with Aušra have gone to university and college basketball and several have gone to play professionally in the NBA or in Europe.

Based in Toronto, Canada, Aušra competes in local house leagues and in international basketball tournaments hosted by similar organizations in the US and Europe. The club also organizes training camps in hockey, volleyball and other sports based on demand. New members are always welcome to join the club, kids ages 4 to 17, men and veterans too.

Sveiki Atvyke į Aušros Sporto Klubą !

Sporto klubas Aušra buvo įkurtas 1955-tais metais, kaip neatskiriama Prisikelimo Parapijos sportinė atšaka. Klubo paskirtis - suteikti kokybišką sportinę patirtį lietuvių kilmės vaikams ir suaugusiems. Sportininkai kurie treniravosi ir žaidė Aušroje vėliau tęsė žaisdami krepšinį universitetuose ir kolegijose, o kai kurie netgi profesionaliai NBA ir Europos klubuose.

Įsikuręs Toronte, Kanadoje, Aušros klubas rungtyniauja vietiniuose ir tarptautiniuose krepšinio turnyruose, kuriuos rengia panašios organizacijos esančios Amerikoje ir Europoje. Klubas taip pat organizuoja ledo ritulio, tinklinio ar kitų sportų pasiruošimo stovyklas, pagal paklausą. Klubas visada mielai laukia naujų narių norinčių prisijungti prie komandų, vaikų nuo 4 iki 17-kos metų, vyrų ir veteranų.

Welcome to the ŠALFASS Basketball 2019-2020 season

JK-SK basketball kids - practice Tuesdays 6-7.
COST $50. Starting September 24, 2019

Grades 1-2 basketball kids - practice Mondays 6-7.
COST $150. Starting September 23, 2019

Grades 3-4 basketball kids - practice Mondays 7-8:15.
COST $150. Starting September 23, 2019

Basketball Practice Weekly Schedule
September 2019 - June 2020

 
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
6:00-6:15PM 2012-2013
(Gr1-2)
2014-2015
(JK-SK)
Boys C
2006-2007
starting end
of October:
Boys B
2004-2005
6:15-6:30PM
6:30-6:45PM
6:45-7:00PM
7:00-7:15PM 2010-2011
(Gr3-4)
Girls D&C
(Gr5-8)
7:15-7:30PM
7:30-7:45PM break Men
7:45-8:00PM
8:00-8:15PM Men/Veterans Boys A
2001-2003
8:15-8:30PM Toronto
Thunder
8:30-8:45PM
8:45-9:00PM
9:00-9:15PM open
9:15-9:30PM

 

ŠALFASS Basketball age groups for 2019-2020

Molecules (co-ed) Girls/Boys E Girls/Boys D Girls/Boys C Girls/Boys B Girls/Boys A
2012 and younger 2010-2011 2008-2009 2006-2007 2004-2005 2001-2003

 

We currently have a great core group of volunteers working to make this 2019-2020 season great.

We offer basketball programs for all junior ages groups: players 4-17 years of age.

Send all inquiries and qualifications/experience to info@ausra.net.

This site was last updated Sep 10, 2019