About Aušra Sports Club

About The Club

Aušra Sports Club was formed in 1955 as the sporting arm of the Resurrection Parish.    Aušra’s athletes have competed in track and field, skiing, table tennis, volleyball, golf, chess, tennis, soccer and aquatics competitions, in addition to basketball, during this time.

Aušra Constitution - 2007.pdf

 

 

 

G. Uogintaitė, D. Laurinavičius ir R. Žymantaitė

Over the years Aušra has sent many teams to various sporting competitions, including the North American ŠALFASS tournament, and has won many awards.  In 1983, the Aušra Men’s team won the world Lithuanian Men’s championship.

1969 Boys D Champions:

(front) C. Balasevičius, E. Bartninkas, V. Raab, R. Žabas, J. Gutauskas.  (standing) L. Rautinš, R. Sriubiškis, R. Grigonis, V. Danaitis, E. Gataveckas

 

Athletes who have learned and played with Aušra have gone on to university and college basketball and several have gone on to play professionally in the NBA or in Europe.  Leo and George Rautinš are two of the more famous Aušra graduates.  Leo led the University of Syracuse team to the final game of the 1984 NCAA Division A tournament and was drafted by Philadelphia 76'ers in the first round.  Leo is now the basketball analyst on Toronto Raptors’ live television broadcasts.  George also had an illustrious college career with Niagara University and was later drafted by the Buffalo Braves.  George once scored 40 points as a member of the Canadian National team in a game against the Soviet Union.

 

1983 Mens North American ŠALFASS Champions
Click the image to enlarge 

Board of Directors 2021-2022

Executive Committee

President - Elenute Lelis

Vice President Sports - Ona Mills

Vice President Fundraising - Laura Ligda

Secretary - Gintaras Batura

Treasurer - Graeme Dymond

Other Board Members

Vytas Gataveckas

Rasa Augaitis

 

Rev. Augustinas Simanavičius, our Pastor, showing fine form in 1970 Aušra golf club competition.  

A Note From The Church Pastor

May 27, 2002

To the Resurrection Parish sports club "Aušra" Executive:

First of all I would like to congratulate the Club's Executive for publishing a year book with a write-up of the year's activities.  Such a year book will be very useful in the future to those who will try to document the history of the club.  The photos are an especially attractive feature since, in this day and age, visual tools now help draw attention everywhere.

I am also very happy to see that our sports club "Aušra" is getting stronger: membership is on the increase, there is no lack of coaches, the young sportsmen and women participate in all activities with enthusiasm and the club's supporters see to it that all the club's needs are provided for.  Congratulations to the Executive, parents, club members and supporters!  May club "Aušra" have a bright future.

From the sporting youths, the parish expects everyone's cooperation in keeping the halls clean and undamaged.  These premises were built by the donations of your parents and grandparents.  They should be used with respect and care so that they will serve the purpose for which they were buit for a long time to come.

With prayers and best wishes.

Rev. Augustine Simanavičius, O.F.M., Pastor.

 Kelebono Žodis

2002 m. gegužės mėn. 27d.

Prisikėlimo parapijos sporto klubo "Aušra" valdybai:

Pirmiausiai noriu pasveikinti klubo valdybą, kad leidžia klubo metraštį is informacija apie klubo sportinę veiklą parapijoj.  Šis metraštis bus labai naudingas ateityje, kai kas nors bandys aprašyti klubo veiklos istoriją.  Nuotraukos šių laikų žmonėm yra būtinumas, nes jie yra įpratinti iš nuotraukų susidaryti vaizdą, o skaityti tik nuotraukų paaiškinimus.

Aš džiugiuosi, kad klubas nerodo jokių silpnėjimo ženklų: narių skaičius auga, vadovų netrūksta, jaunimas su užsidegimu dalyvauja varžybose, o rėmėjai rūpinasi, kad klubui nieko netrūktu.  Tai pasigėtėtina padėtis.  Sveikinu visus vadovus, klubo narius, jų tėvelius ir rėmėjus ir linkiu, kad ir toliau klubas tęstu savo plačią sportinę veiklą.

Iš sportininkų parapija tikisi, kad sportuodami parapijos patalopose jie jaustų, kad patalpos, kurios yra jų tėvų ir senelių aukomis pastatytos, reikalingos ir jų dėmesio.  Labai prašom sportininkus padėti parapijos patalpas išlaikyti švarias ir nesugadintas.  Tokiu būdu jos tarnaus ilgiau ir bus maloniau jose sportuoti.

Su maldomis ir geriausiais linkėjimais.

T. Augustinas Simanavičius, O.F.M., klebonas.